กิจกรรมเด่นประจำเดือนกรกฏาคม กิจกรรม "Beat the heat with English Bingsu "

 กิจกรรมเด่นประจำเดือนกรกฏาคม กิจกรรม "Beat the heat with English Bingsu "


กิจกรรมเด่นประจำเดือนกรกฏาคม

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปี 2560

กิจกรรมที่ 2 "Beat the heat with English Bingsu "

11. 2018