กิจกรรมเด่นประจำเดือนกรกฏาคม กิจกรรม "Learning by Water Painting"

กิจกรรมเด่นประจำเดือนกรกฏาคม กิจกรรม "Learning by Water Painting" กิจกรรมเด่นประจำเดือนกรกฏาคม  


เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปี 2560 

 กิจกรรมที่ 1 วาดภาพสีน้ำ "Learning by Water Painting"11. 2018